KYANOTYPIA - workshop

Czech Republic

workshop kyanotypia
Kyanotypia je krásna zabudnutá technika a je výrazná pre svoju hlbokú modrú farbu.
Kyanotypia nás baví kvôli hlbokej modrej farbe a magickému procesu tvorby. Ide o techniku alternatívnej fotografie z roku 1842, ktorá funguje na princípe svetlocitlivosti železitých solí. Dáva nám široké možnosti experimentovať s obrazom, či už sa jedná o fotografické negatívy predmetov alebo rastlín, z
ktorých vzniknúť takzvané fotogramy. Kyanotypia umožňuje experimentovať s obrazom a posúvať koncepčné myslenie. A tie výsledky!