ARTROOMS MORAVANY 3

Slovakia / Czech Republic / Germany

Výstava - Artrooms Moravany 3 | Budúcnosť kolesa
-BUDÚCNOSŤ KOLESA-
Doprava je na Slovensku, rovnako ako v celom svete, veľkou environmentálnou témou. Výstava Budúcnosť kolesa sa zameria na niekoľko okruhov, ktoré pomenúvajú problémy osobnej, najmä, automobilovej dopravy. Umelci a umelkyne vo svojich dielach zároveň predstavujú riešenia: podpora hromadnej dopravy, cyklistiky a aj vyzdvihnutie chôdze ako prirodzeného ľudského pohybu. Budúcnosť kolesa odkazuje k ďalšiemu vývoju ľudskej mobility. Zdôrazňuje, že ľudstvo stojí na križovatke a môže si vybrať, ktorou cestou sa vydá.

-VYSTAVUJÚCI AUTORI A AUTORKY-
Blažej Baláž
Mário Birmon
Jiří Černický
Jakub Geltner
Václav Girsa
Patrik Hábl
Anna Beata Háblová
Andrej Haršány
Jitka Havlíčková
Oto Hudec
Jana Kalinová
Peter Kalmus
Michal Kindernay
Tomáš Klepoch
Daniela Krajčová
Zorka Lednárová
Marcel Mališ
Stano Masár
David Možný
Martina Nosková
Dušan Pacúch
Nongkran Panmongkol
Lexa Peroutka
Jozef Pilát
Mariana Repovská
Oliver Ressler
Lukáš Rittstein
Tomáš Roubal
Zdeněk Ruffer
Andy Singer
Petra Skořepová a Lucie Králíková
Ľubo Stacho
Marek Štuller
Iveta Tomanová
Ján Triaška
Vladimír Turner
Tomáš Werner
Stanislav Zámečník
Martin Zet
a ďalší.
Kurátori: Lenka Kukurová, Milan Mikuláštik
Kurátorska spolupráca: Dominika Chrzanová, Zuzana Sabová