RADKO MAČUHA

Slovakia

Dr Jozef Tiso , ako Golem.

"Slovo golem znamená v hebrejčine neúplnosť, nedokonalosť a
takto sa tiež táto oživená bytosť vnímala. Nemala vlastné
myšlienky ani vlastnú vôľu, iba doslovne plnila príkazy svojho pána.

...Zmluva bola vyjadrením závislosti vojnovej Slovenskej
republiky od Nemeckej ríše. Nacistické Nemecko sa v nej zaviazalo
chrániť integritu slovenského územia výmenou za jeho podriadenosť.
V tejto suvislosti mozno prveho slovenskeho prezidenta oznacit
za golema v rukach nemecka."