Pali Bratranec

Slovakia

Bratranec sa narodil v Piešťanoch v prvom mesiaci v roku Charty 77.
Po absolvovaní Piešťanského gymnázia študoval na Akadémii umení v Banskej Bystrici v rokoch 2000 – 2006.
Bakalárske (2004) a aj magisterské štúdium (20006) absolvoval v Ateliéri klasických maliarských disciplín pod vedením profesora Ľudovíta Hološku akad. maliara.
Venuje sa voľnej tvorbe. Pracuje rôznymi technikami (pastel, olej, enkaustika, printové médiá), s rôznymi druhmi materiálov. Ako pracovná plocha mu slúži papier, plátno, pevná doska.
Presahuje médium klasického obrazu použitím rôznych hlavne zemitých materiálov ako sprostredkované, prenesené a ukradnuté Genio loci. Tento materiál kombinuje s klasickými maliarskymi technikami.
Pracuje aj technikou enkaustiky. Je to jedna z najstarších a najstálejších maliarskych techník. Ako jediná si zachováva pôvodnú sýtosť farby a vyznačuje sa tzv. mokrým efektom vďaka obsahu mastného spojiva včelieho vosku.
Tvorí aj priestorové objekty a inštalácie.
Tematické okruhy jeho tvorby sú každodennosť resp. každonočnosť ako neustály stred a zápas o existenciu. Miesto, moment, čas, cesta ako klišé, ale to klišé tu je a vždy bude. Život je cesta, ako sám hovorí: ,,Vnímam každodennosť resp. každonočnosť ako nový začiatok, nový koniec, vznik a zánik, zánik vzniku, vznik zániku. Začiatok konca, koniec začiatku."
Žije a tvorí v Piešťanoch.